Up
Down

"Vi tror på dig och tar ställning för alla tjejer som vänder sig till oss"

Tjejjouren i Luleå ingår i Kvinnojouren Iris i Luleå som är en partipolitisk och religiöst obunden ideell kvinnoförening. Tjejjouren liknar kvinnojouren men är anpassad efter de särskilda situationer som just tjejer och unga kvinnor kan befinna sig i.

Vi som finns på tjejjouren är unga kvinnor med kunskap och erfarenheter om det dagliga förtryck och sexuella våld som män och pojkar utsätter flickor och unga kvinnor för i vårt samhälle. Vi vill använda våra erfarenheter för att ge tjejer och unga kvinnor stöd, råd och hjälp i nödsituationer.

Du tjej - Som känner att du har problem - stort eller litet - och behöver någon att prata med kan ringa, e-mejla eller komma ner till oss. Vi har tystnadsplikt och du har rätt att vara anonym och du berättar bara vad du vill. Vi stöttar dig alltid i dina egna beslut!

Vi finns på hemlig adress men kan nås på telefon 0920-188 80.


Du kan höra av dig till oss om du har blivit utsatt för:

Psykiskt och/eller fysiskt våld

Psykiskt och/eller fysiskt hot

Sexuellt övergrepp

Våldtäkt

Könsköp

Annat sexuellt våld

Utsatthet av annat slag

Samt andra problem du vill ha hjälp med